Ζωντανή τιμή Megacoin – MEC – Ευρώ | Ζωντανό γράφημα 20 Απριλίου 2020