Το MaidSafeCoin είναι μέρος του δικτύου MaidSafe. Οι προγραμματιστές δημιούργησαν το δίκτυο SAFE (Secure Access For Everyone) για φύλαξη ευαίσθητων δεδομένων και ψηφιακών αρχείων χωρίς έλεγχο από κανένα. Οι χρήστες που παρέχουν στο δίκτυο τις πηγές ενέργειας για να λειτουργεί το δίκτυο πληρώνονται με το κρυπτονόμισμα MaidsafeCoin. Μπορούν να ανταλλάξουν τα κρυπτονομίσματα για αγορές από το δίκτυο ή να το ανταλλάξουν με οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα.

Συμβατό με τα πορτοφόλια…

Ζωντανή τιμή MaidSafeCoin – Ευρώ | Ζωντανό γράφημα 18 Απριλίου 2020