Ζωντανή τιμή Electra – ECA – Ευρώ | Ζωντανό γράφημα 21 Απριλίου 2020