Το Bitcoin Cash (BCH) είναι ακόμη ένας κλώνος του Bitcoin ο οποίος δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2017 και αύξησε το μέγεθος του μπλοκ σε 8MB, για να βοηθήσει την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας του bitcoin. Μάθε περισσότερα για το μπιτκοιν κας.

Συμβατό με τα πορτοφόλια…

Ζωντανή τιμή Bitcoin Cash – Ευρώ | Ζωντανό γράφημα 17 Απριλίου 2020