Φωτογραφία από Mediamodifier από το Pixabay

Εν συντομία…

  • Ένα trailing order (εντολή παρακολούθησης) είναι ένας τύπος εντολής ειδικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να κλειδώνει κέρδη και να μειώνει τις απώλειες αν το trade κινηθεί εναντίον του επενδυτή.
  •  Οι εντολές παρακολούθησης μετακινούνται μόνο αν η εντολή κινείται προς το συμφέρον μας, κάτι που θα δούμε πιο κάτω.

Διαθέσιμες εντολές στην πλατφόρμα 3Commas

Τι είναι μια εντολή trailing;

Μια εντολή παρακολουθησης είναι η τροποποίηση μιας κανονικής εντολής με την χρήση λογισμικού, και τίθεται από τον επενδυτή με ένα ποσοστό πιο πάνω ή πιο κάτω από την τρέχουσα τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος. 

Η εντολή παρακολούθησης είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να προστατέψει τον επενδυτή αν η αγορά κινηθεί εναντίον του και ταυτόχρονα να τον βοηθήσει να κερδίσει περισσότερα αν κινηθεί θετικά η αγορά.

Για παράδειγμα αν η τιμή ενος κρυπτονομίσματος ξεκινήσει να σηκώνεται, σέρνει και την εντολή στοπ μαζί της πιο πάνω αλλά όταν η τιμή ξεκινήσει να πέφτει, τότε η εντολή στοπ δεν κατεβαίνει και με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το κέρδος και μειώνεται η απώλεια.

Κάτι αρκετά σημαντικό είναι να θέσουμε την εντολή με επιτυχία σε ένα αποδεκτό επίπεδο, έτσι ώστε να δώσουμε χώρο στην τιμή να παίξει πάνω κάτω χωρίς να μας κλείσει την συναλλαγή πάρα πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να μην χάσουμε πολλά αν κινηθεί εναντίον μας η αγορά. 

Πιο κάτω έχω καταχωρήσει την λίστα από όλα τα είδη εντολών παρακολούθησης που προσφέρει η πλατφομα 3commas έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να έχουμε περισσότερα trades με κέρδος παρά με απώλειες.

Σε τελικές γραμμές…

Η εντολές παρακολούθησης είναι πάρα πολύ χρήσιμες και αρκετά καλύτερες από τις παραδοσιακές εντολές, λόγω του ότι μπορούν να μας αυξήσουν το κέρδος και παράλληλα να μας μειώσουν τις απώλειες. Η πλατφόρμα 3commas προσφέρει μια αρκετά καλή λύση η οποία καλύπτει ολες τις ανάγκες ενός trader σε αυτό το τομέα.