Τιμή Χρυσού Σήμερα, Τώρα Live Σε Δολάριο Αμερικής 12 Ιουλίου 2020