Εισαγωγή στην τεχνική ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση μιας χρηματοοικονομικής αγοράς είναι ένα σημαντικό κομμάτι κάθε στρατηγικής trading. Η τεχνική ανάλυση είναι η διαδικασία στην οποία μπαίνει κάποιος για να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τώρα, με σκοπό να κάνει προβλέψεις για το πως θα κινηθεί η αγορά στο μέλλον.

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στο τι έγινε στο παρελθόν, με σκοπό να κάνει μια πρόβλεψει σχετικά με το πως θα κινηθεί η αγορά στο μέλλον. Παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε ότι η τεχνική ανάλυση δεν είναι ακριβές και ούτε σωστή. Πολλές φορές οι προβλέψεις θα είναι λάθος.

Η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη των ιστορικών γραφημάτων, η οποία παρακολουθεί τι έγινε την ίδια μέρα για παράδειγμα πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βλέποντας τις τάσεις και διάφορα μοτίβα, οι τεχνικοί traders, δηλαδή οι traders που κάνουν συναλλαγές βασιζόμενοι στην τεχνική ανάλυση προσπαθούν να καταλάβουν αν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή η διάθεση του κόσμου είναι η ίδια με το παρελθόν έτσι ώστε να κάνουν κερδοφόρες συναλλαγές.

Για παράδειγμα αν η τιμή του μπιτκοιν πέφτει συνεχώς στην τιμή των 8000 ευρώ, και μετά ανεβαινει, και μετά ξαναπέφτει στην τιμή των 8000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι η τιμή των 8000 ευρώ, είναι η τιμή υποστήριξης. Κάποιος ο οποίος κάνει συναλλαγές με βάση την τεχνική ανάλυση θα αποπειραθεί να προβλέψει πότε θα ξαναπέσει σε αυτή την τιμή και πότε θα ξαναανέβει.

Τύποι γραφημάτων

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μάθετε να διαβάζετε στην τεχνική ανάλυση, είναι οι διαφορετικοί τύποι των γραφημάτων που υπάρχουν. Υπάρχουν οι 7 πιο κάτω τύποι γραφημάτων. Ο κάθε τύπος έχει και τα δικά του πλεονεκτήματα. Υπάρχουν ακόμη 5 τύποι αλλά δεν θα τους αναλύσουμε εδώ τους υπόλοιπους.

  • Bars
  • Candles
  • Hollow Candles
  • Heikin Ashi
  • Line
  • Area
  • Baseline

Τύπος Bars

Τα γραφήματα Bar τα οποία λέγονται επίσης HLOC από τα αρχικά των λέξεων High, Low, Open και Close, δείχνουν τις διακυμάνσεις των τιμών για ένα σχετικό χρονικό διάστημα. Η κορυφή της κάθε μπάρας δείχνει την μέγιστη τιμή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και ο πάτος το χαμηλότερο. Η αριστερή γραμμή είναι η τιμή ανοίγματος και η δεξιά είναι η τιμή κλεισίματος.

Τύπος Candles

Αυτού του είδους γράφημα δείχνει τις ίδιες πληροφορίες με το γράφημα bar, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σε αυτού του είδους γράφημα το σώμα του κεριού αντιπροσωπεύει την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος, οι σκιές από πάνω και από κάτω αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές κατα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το χρώμα του κεριού αντιπροσωπεύει την άνοδο ή την κάθοδο της τιμής.

Τύπος Hollow Candles

Αυτού του είδους τα γραφήματα είναι παρόμοια με τα παραπάνω κεριά με τις πιο κάτω διαφορές. Αν η τιμή κλεισίματος είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τιμή κλεισίματος, τότε το περίγραμμα του κεριού είναι πράσινο. Αν τιμή κλεισίματος είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη τιμή κλεισίματος τότε το περίγραμμα είναι κόκκινο. Αν η τιμή κλεισίματος είναι ψηλότερη από την τιμή ανοίγματος, τότε το κερί είναι άδειο. Αν η τιμή κλεισίματος είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος τότε το κερί είναι γεμάτο.

Τύπος Heikin Ashi

 Τα κεριά Heikin-Ashi είναι μια κάπως διαφορετική έκδοση των κλασικών κεριών. Αυτού του είδους τα γραφήματα χρησιμοποιούν τα δεδομένα ανοίγματος/κλεισίματος από την προηγούμενη περίοδο και τα δεδομένα ανοίγματος,κλεισίματος, υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή της τρέχουσας περιόδου για να δημιουργήσουν ένα υβριδικό κερί.

Αυτού του είδους τα γραφήματα έχουν διαφορετική χρήση από τα κανονικά και πάρα πολλά στοιχεία για την αναγνώριση της πορείας της αγοράς λείπουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα γραφήματα.

Τύπος Line

Αυτή είναι μια αρκετά απλή μορφή γραφήματος, η οποία είναι μια απλή γραμμή από τις τιμές κλεισίματος. Αυτός ο τύπος δείχνει την τιμή κλεισίματος σε ένα πάρα πολύ απλό και καθαρό γράφημα.

Σε αντίθεση με άλλα γραφήματα αυτού του είδους το γράφημα δείχνει την τιμή κλεισίματος μόνο και δεν δείχνει άλλες λεπτομέρειες. 

Τύπος Area

Αυτός ο τύπος είναι ένας ακόμη πάρα πολύ εύκολος τύπος γραφήματος για κατανόηση από αρχάριους. Το γράφημα είναι πάρα πολύ καθαρό, δεν περιέχει αρκετές πληροφορίες, και είναι πάρα πολύ απλό.

Το γέμισμα από κάτω δείχνει πάρα πολύ απλά την πορεία της μετοχής ή του κρυπτονομίσματος, αλλά το γράφημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για ημερήσιο trading ή σε γενικές γραμμές trading. Αυτό το είδος γραφήματος είναι κατάλληλο για επένδυση παρά για trading.

Τύπος Baseline

Το γράφημα Baseline δείχνει την διακύμανση της τιμής με βάση την τιμή που εσείς καθορίζετε, εξού και το όνομα “baseline”.  Αυτού του είδους γράφημα μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για ανάλυση και παρακολούθηση των διακυμάνσεων της τιμής μιας αγοράς.

Υποστήριξη και αντίσταση

Η υποστήριξη και αντίσταση είναι ο θεμελιώδης λίθος της τεχνικής ανάλυσης και πολλές στραγητικές μπορούν να βασιστούν μόνο στην υποστήριξη και αντίσταση. Με απλά λόγια η υποστήριξη και αντίσταση είναι σαν το πάτωμα και την οροφή ενός σπιτιού, για μια χρηματοοικονομική αγορά.

Ο λόγος που αυτά τα όρια εμφανίζονται είναι η ισορροπία μεταξύ των αγοραστών και πωλητών ή η ζήτηση και η προσφορά. Όταν υπάρχουν περισσότεροι αγοραστές αντί πωλητές σε μια αγορά, η τιμή ανεβαίνει. Όταν υπάρχουν περισσότεροι πωλητές αντί αγοραστές η τιμή πέφτει.

Το επίπεδο υποστήριξης και αντιστασης είναι τα σημεία που δείχνουν την μεγάλη αλλαγή στις τάσεις μιας χρηματοοικονομικής αγοράς.

Για παράδειγμα, το επίπεδο υποστήριξης δημιουργείται όταν μια χρηματοοικονομική αγορά αποτυγχάνει να κινηθεί σε ανώτερα επίπεδα και μένει σταθερά σε ένα χαμηλό σημείο αλλά δεν πάει χαμηλότερα από αυτό το σημείο. Αυτό είναι το σημείο υποστήριξης.

Η αντίσταση είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η κατάσταση στην οποία καθώς ανεβαίνει η τιμή, δηλάδή η αγορά αυτή έχει πάρα πολλούς αγοραστές, κάτι αλλάζει και η τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό είναι το σημείο αντίστασης.

Τι είναι τα Breakouts και τα fakeouts

Τα Breakouts είναι η κατάσταση στην οποία η τιμή ξεφεύγει από ένα συγκεκριμένο επίπεδο αντιστασης. Ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ψυχολογία του κόσμου. Για παράδειγμα η τιμή του μπιτκοιν έχει επίπεδο αντίστασης την τιμή των 8000 ευρώ. Ορισμένοι traders μπορεί να μην επενδύουν στο μπιτκοιν αν δεν ξεπεράσει αυτή την τιμή.

Μόλις ξεπεράσει αυτή την τιμή για παράδειγμα, οι επαγγελματίες traders ξέρουν ότι θα προσελκύσει αρκετούς καινούργιους αγοραστές και αυτό θα εκτοξεύσει ακόμη ψηλότερα την τιμη του μπιτκοιν.

Αμέσως μετά από ένα breakout, η καινούργια τιμή συνήθως γίνεται τιμή υποστήριξης αντί αντίστασης.

Τα Fakeouts είναι η κατάσταση στην οποία η τιμή μιας αγοράς ανεβαίνει πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης και αμέσως μετά ξαναπέφτει στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη χαμηλότερα.

Τάσεις

Όπως μπορεί να έχετε προσέξει, όταν βλέπετε ένα γράφημα, οι τιμές δεν ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σε μια ίσια γραμμή αλλά σαν ζιγκ ζαγκ. Η τιμή θα ανέβει σε μια κορυφή και μετά θα πεσει και μετα πάνω και κάτω κτλ.

Παρόλα αυτά, ορισμένες αγορές θα κινηθούν προς μια ορισμένη κατεύθυνση, ή με απλά λόγια θα έχουν μια τάση, είτε ανοδική είτε καθοδική.

Οι τάσεις είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν σε ένα γράφημα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τραβήξετε μια γραμμή από μια κορυφή προς μια άλλη. Αν τις κανετε σωστά, τότε θα είναι κοντά στα σημεία αντίστασης και υποστήριξης.

Χρειάζονται δύο κορυφές για να αναγνωριστεί μια τάση και τρεις για να επιβεβαιωθεί. Όπως και με την υποστήριξη και αντίσταση, όσες περισσότερες κορυφές ταιριάζουν τόσο εγκυρότερη θα είναι η πρόβλεψη σας για την τάση.

Κινητός μέσος όρος (moving average)

Μέχρι τώρα έχουμε πει για διάφορα μοτίβα, τα οποία εμφανίζονται στα γραφήματα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα για τα εργαλεία και σήματα που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση.

Αυτά ονομάζονται τεχνικοί δείκτες, και μπορούν να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο όπλο για κάθε trader.

Υπάρχουν εκατοντάδες δείκτες διαθέσιμοι, και συνεχώς δημιουργούνται καινούργιοι. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε και θα μιλήσουμε μόνο για ένα. Τον μέσο κινητό όρο. Υπάρχουν δύο τύποι, ο απλός και ο εκθετικός.

Ο απλός μέσος κινητός όρος, δείχνει την μέση τιμή μιας μετοχής για ένα κρυπτονόμισμα ή μια μετοχή.  Μπορείτε να επιλέξετε για 10 ημέρες, 20 ημέρες ή αναλόγως με το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται να δημιουργήσετε τον δικο σας όπως τον θέλετε.

Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος, δουλεύει με πάρα πολύ παρόμοιο τρόπο με τον απλό κινητό μέσο όρο, με την διαφορά ότι δίνει περισσότερη βάση στις πιο πρόσφατες ημερομηνίες.

Σε τελικές γραμμές…

Οι τεχνικοί δείκτες είναι μαθηματικές εξισώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις διάφορες τιμές σε μια χρηματοοικονομική αγορά σε διάφορα χρονικά διαστήματα του παρελθόντος και χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν την τάση μιας αγοράς. Πολλοί τεχνικοί αναλυτές λένε ότι ότι συνέβη στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη του μέλλοντος. Παρακολουθώντας την πορεία της τιμής μιας αγοράς μπορείτε να προβλεψετε την μελλοντική της πορεία αλλά να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο στις χρηματοοικονομικές αγορές.