Φωτογραφία από Pexels από το Pixabay

Μια εντολή τύπου “take profit” είναι μια προκαταχρημένη εντολή στο σύστημα της πλατφόρμας ή του ανταλλακτηρίου έτσι ώστε να κλείσει αυτόματα η συναλλαγή σας όταν φτάσει ένα ορισμένο επίπεδο κέρδους. Η χρήση αυτής της εντολής είναι απαραίτητη σε αγορές με υψηλή μεταβλητότητα ή όταν κάνετε scalp trading. Αν η τιμή της αγοράς δεν φτάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο δεν θα εκτελεστεί η εντολή.

Η εντολή αυτή είναι κατάλληλη για στρατηγικές μικράς διαρκείας όπως το scalping ή το day trading. Είναι αρκετά χρήσιμη σε traders που θέλουν να εκμεταλλευτούν την γρήγορη άνοδο μιας αγοράς και να εξασφαλίσουν ένα γρήγορο κέρδος.

Οι περισσότεροι έμπειροι traders χρησιμοποιούν αυτήν την εντολή σε συνδυασμό με την εντολή stop-loss (S/L) έτσι ώστε να διαχειρίζονται αυτόματα τις συναλλαγές τους και να μειώνουν το ρίσκο των συναλλαγών. Όταν η αγορά φτάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, η εντολή εκτελείται αυτόματα και η συναλλαγή κλείνει με κέρδος. Αν η αγορά πέσει στο επίπεδο της εντολής stop-loss point, η εντολή πάλι εκτελείται και η συναλλαγή κλείνει με απώλεια.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της εντολής είναι ότι ο trader δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την συναλλαγή ή ότι δεν θα προλάβει να κάνει την πώληση. Οι traders με μακροχρόνια στρατηγική δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εντολές έτσι ώστε να διασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη, λόγω του ότι αυτού του τύπου οι εντολές μειώνουν τα κέρδη αν χρησιμοποιηθούν σε μακροχρόνιες επενδυτικές στρατηγικές.

Σε τελικές γραμμές…

Η χρήση της εντολής αυτής είναι κατάλληλη και απαραίτητη όταν γίνεται scalp trading σε αγορές με υψηλή μεταβλητότητα.