Τι είναι οι εντολές και το leverage (μόχλευση) στο trading

Ας υποθέσουμε ότι είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να κάνετε συναλλαγές. Πως το κάνετε; Θα πρέπει να δώσετε στον μεσίτη σας τις οδηγίες και τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να αγοράσουν ή να πουλήσουν για εσάς μετοχές ή άλλους τίτλους. Αυτή η πράξη ονομάζεται εντολή. Τι είναι

Περισσότερα