Ευρώ: Το νόμισμα με το οποίο ανταγωνίζεται η Γερμανία την Αμερική

Η Ευρωπαική Ένωση ή  EU, αποτελείται από 28 κράτη μέλη και τα 19 από αυτά έχουν υιοθετήσει το ευρώ σαν το επίσημο νόμισμα της χώρας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την χρήση του ευρώ το 1999 και τα πρώτα ευρώ τυπώθηκαν το 2002. Ο κωδικός

Περισσότερα