Η πλατφόρμα Shiden είναι μια πλατφόρμα η οποία προσφέρει έξυπνα συμβόλαια για αποκεντρωμένες εφαρμογές η οποία είναι ανεπτυγμένη στο Kusama network. Η τεχνολογία της πλατφόρμας Shiden αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υποστηρίζει λύσεις τύπου “layer 2”, το οποίο είναι λογισμικά ανεπτυγμένα απο πάνω από την κύρια αλυσίδα έτσι ώστε να βελτιώνουν τις ταχύτητες και την επεκτασιμότητα. Η πλατφόρμα Shiden είναι μια από τις 100 παράλληλες αλυσίδες οι οποίες είναι ανεπτυγμένες στο Kusama network.

Σύνδεσμοι

Τα parachains, δηλαδή οι παράλληλες αλυσίδες, είναι αλυσίδες οι οποίες δημιουργούνται από χρήστες της κύριας αλυσίδας του Kusama και είναι συνδεδεμένες στο Kusama’s Relay Chain, την κύρια αλυσίδα του δικτύου. 

Με αυτό τον τρόπο αποκτούν τις κύριες λειτουργίες του Kusama οι οποίες τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις λειτουργίες που θέλει να προσφέρει ο δημιουργός της παράλληλης αλυσίδας.

Η πλατφόρμα Shiden θα δουλέψει σαν δοκιμαστικό δίκτυο για εφαρμογές πριν μεταφερθούν στο κυρίως δικτυο το Plasm, το οποίο είναι ανεπτυγμένο στην αλυσίδα Polkadot. Το κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας, το SDN, παίζει ένα κύριο ρόλο στην διαχείριση της πλατφόρμας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για staking, σαν μέσο πληρωμής, αλλά και σαν αμοιβή για τους προγραμματιστές.

Αγορά και αποθήκευση κρυπτονομίσματος SDN

Το κρυπτονόμισμα SDN μπορείτε να το αγοράσετε από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken και να το αποθηκεύσετε στο πορτοφόλι το οποίο παρέχεται από την πλατφόρμα.

Σε τελικές γραμμές…

Η τεχνολογία της πλατφόρμας μπορεί να ενδιαφέρει προγραμματιστές οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν αποκεντρωμένες εφαρμογές, και το κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας μπορεί να ενδιαφέρει επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν ότι στο μέλλον θα ανέβει η αξία του.