Ο δείκτης RSI στην πλατφόρμα TradingView

Ο δείκτης Relative Strength Index, ή εν συντομία RSI είναι ένας από τους πιο δημοφιλές δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τεχνική ανάλυση μετοχών, κρυπτονομισμάτων ή ζευγαριών φορεξ.

Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την δυναμικοτητα της μεταβλητότητας της τιμής ενός χρηματιστηριακού προϊόντος. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι ακριβώς κάνει αυτός ο δείκτης και πως μπορεί να σας βοηθήσει στις συναλλαγές σας.

Τι είναι ο δείκτης RSI;

Ο δείκτης RSI κυρίως χρησιμοποιείται από τους traders για την αναγνώριση της κατεύθυνσης της αγοράς, περιπτώσεις  overbought και oversold, αλλά και διάφορες αποκλίσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του δείκτη είναι 14 περίοδοι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αξιολογεί τα 14 τελευταία κεριά ή χρονικές περιόδους. Ο δεικτης συγκρίνει το μέσο επίπεδο κέρδους μαζί με το μέσο επίπεδο απώλειας, και αναλυει πόσα από τα τελευταία κεριά ήταν bullish ενάντια στα bearish.

Για παράδειγμα αν τα τελευταία 14 κεριά ήταν bullish, ο δείκτης RSI θα έδειχνε 100, και αν ήταν όλα τα 14 κεριά bearish, το RSI θα ήταν 0. Αν ο δείκτης έδειχνε 50, αυτό θα σήμαινε ότι τα τελευταια 7 κεριά ήταν bearish, τα 7 ήταν bullish και ο μέσος όρος κέρδους και απώλειας ήταν ίσος. Όσο περισσότερα κεριά είναι bullish αντί bearish, τότε τόσο ψηλότερη θα είναι η τιμή του δείκτη RSI.

Πως υπολογίζεται η τιμή του δείκτη RSI;

Η τιμή του δείκτη RSI υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την πιο κάτω μαθηματική φόρμουλα:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Το RS είναι το μέσο κέρδος σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε συνδυασμό με το μέσο όρο απώλειας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στην ουσία το RSI είναι ένας υπολογισμός του κερδοφόρου κλεισίματος της τιμής ενάντια στην ζημιογόνα τιμή κλεισίματος, ο οποίος υπολογίζεται σαν ποσοστό επί τις εκατό. Λόγω του ότι η τιμή του δείκτη υπολογίζεται σαν ποσοστό, θα κινηθεί μεταξύ του 0 και του 100.

Η αξία της τιμής στο επίπεδο 50

Αν η αξία της τιμής που δειχνει ο δείκτης βρίσκεται στο 50 και πάνω, τότε σημαίνει ότι στην αγορά υπάρχουν περισσότεροι αγοραστές αντί πωλητές, κάτι το οποίο οδηγεί την τιμή προς τα πάνω.

Αν η τιμή κινηθεί κάτω από το 50 τότε αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι traders πουλάνε αντί να αγοράζουν, κάτι το οποίο οδηγεί την τιμή προς τα κάτω.

Η αξία της τιμής κάτω από το επίπεδο 30 και πάνω από το επίπεδο 70

Αν η τιμή του δείκτη ξεκινήσει να πλησιαζει το 30 ή το 70 τότε θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Εδώ είναι τα σημεία όπου μια αγορά γίνεται overbought ή oversold.

Αν η τιμή είναι πάνω από το 70, τότε σίγουρα η ανοδική τάση της τιμής είναι πολύ πιθανό να έρθει στο τέλος της.

Τι είναι ένας δείκτης “ορμής”;

Ένας δείκτης “ορμής” είναι ένα τεχνικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να μετράει την ταχύτητα της μεταβλητότητας, της τιμής ενός χρηματιστηριακού προϊόντος. Βασικά είναι ένας δείκτης ο οποίος μπορεί να μας δείξει μια βραχυπρόθεσμη τάση, αν είναι καθοδική ή ανοδική, ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, αλλά και σήματα όπως ‘overbought’ ή ‘oversold’.

Τι είναι ένα σήμα overbought;

Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, ο δείκτης RSI δείχνει τα ευρήματα του σαν μια ποσοστιαία αξία μεταξύ του 0 και του 100. Όταν η τιμή είναι πάνω από 70 τότε το χρηματοοικονομικό προϊόν είναι ‘overbought’.

Ένα σήμα overbought, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η βραχυπρόθεσμη αξία ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος έχει φτάσει στο απόγειο της, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να έχει φτάσει στο τέλος της ανοδικής τάσης.

Τι είναι ένα σήμα oversold;

Όταν η αξία του δείκτη RSI πλησιάζει το χαμηλότερο σημείο της κλίμακας 0-100, για παράδειγμα κάτω από το 30, τότε μας δίνει να καταλάβουμε ότι το χρηματοοικονομικό προϊόν είναι ‘oversold’.

Ένα σήμα oversold μας δείχνει ότι η βραχυπρόθεσμη καθοδική πορεία του χρηματοοικονομικού προϊόντος ίσως έχει φτάσει στο τέλος της και είναι καιρός να ξεκινήσει να ανεβαίνει.

Τι είναι ένα σήμα RSI divergence;

Ένα σήμα divergence εμφανίζεται όταν η τιμή του δείκτη κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Θετικά – bullish σήματα RSI divergence

Για να αναγνωρίσουμε ένα θετικό ή bullish σήμα divergence θα πρέπει να κοιτάξουμε την χαμηλότερη αξία του χρηματοοικονομικού προϊόντος αλλά και του δεικτη RSI.

Αν η χαμηλότερη τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος, είναι ψηλότερη από την χαμηλότερη τιμή που δείχνει ο δείκτης RSI, τότε αυτό είναι ένα θετικό ή bullish σήμα RSI divergence, και είναι καλύτερα να το αναγνωρίσουμε όταν η τιμή του δείκτη RSI είναι κοντά στο 30.

Αρνητικά – bearish σήματα RSI divergence

Για να αναγνωρίσουμε ένα αρνητικό ή bearish σήμα RSI divergence θα πρέπει να κοιτάξουμε την υψηλότερη τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος αλλά και του δείκτη RSI.

Αν η ψηλότερη τιμή  του χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ψηλότερη από την ψηλότερη τιμή που δειχνει ο δείκτης RSI, τότε αυτό είναι ένα αρνητικό ή bearish σήμα RSI divergence, και είναι καλύτερα να το αναγνωρίσουμε όταν η τιμή του δείκτη RSI είναι κοντά στο 70.

Πως να χρησιμοποιήσετε το δείκτη RSI

Αν υπάρχουν απότομες διακυμάνσεις στην τιμή ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα ψεύτικο σήμα ότι θα αυξηθεί ή θα πέσει η τιμή ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Όταν βλέπουμε ένα προϊόν να έχει μια ανοδική τάση, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία για να αναγνωρίσουμε, αν πράγματι είναι μια αληθινή ανοδική τάση ή ψεύτικη. Ένας από τους καλύτερους δείκτες για να το κάνουμε αυτό είναι ο δείκτης RSI.

Θα ήταν καλύτερα όμως να χρησιμοποιήσετε το δείκτη αυτό σε συνδυασμό με τα parallel channels έτσι ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε καλύτερα την τάση της αγοράς.

Σήμα του δείκτη RSI για αγορά

Ένας trader είναι καλύτερα να αγοράσει όταν η τιμή του δείκτη RSI ξεκινήσει να ξεπερνάει το 30.

Σήμα του δείκτη RSI για πώληση

Ένας trader είναι καλύτερα να πουληση όταν η τιμή του δείκτη RSI κοντέψει στο 70 ή το ξεπεράσει.

Σε τελικές γραμμές…

Ο δείκτης RSI είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για την αναγνώριση της κατεύθυνσης της αγοράς, και είναι αρκετά σοφό να τον περιλάβετε στην στρατηγική trading την οποία έχετε ήδη προγραμματίσει.

Μόλις καταλάβετε πως δουλεύει, και είναι καλύτερα να το δοκιμάσετε στην πράξη παρα μόνο να το διαβάζετε εδώ, θα μπορείτε να καταλάβετε άμεσα την κατεύθυνση της αγοράς ή αν είναι overbought ή oversold, και πότε είναι καλύτερα να ανοίξετε ή να κλείσετε μια συναλλαγή.