Σε αυτό το άρθρο σήμερα θα δούμε, τι ειναι ο τεχνικός δείκτης Pivot Points ο οποίος χρησιμοποιείται στο day trading, αλλά και σε άλλα στυλ trading όπως για παράδειγμα το swing trading που είναι το αγαπημένο μου. Με την χρήση των Pivot Points, σε συνδυασμό φυσικά με άλλους δείκτες μπορείτε να βρείτε τα κατάλληλα σημεία εισόδου και εξόδου από μια αγορά.

Τι είναι το Pivot Point;

Το pivot point είναι ένας τεχνικός δείκτης ή υπολογισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η τάση της πορείας της τιμής ενός προϊόντος. Με απλά λόγια το Pivot Point είναι ο μέσος όρος της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής της ημέρας μαζί με την τιμή της προηγούμενης.

Την επόμενη μέρα αν η τιμή είναι πάνω από το pivot point θεωρείται ότι είναι θετική με ανοδική τάση η πορεία της τιμής ενώ αν είναι κάτω από το pivot point θεωρείται αρνητική με καθοδική τάση.

Το pivot point είναι η βάση του δείκτη αλλά περιλαμβάνει και άλλα σημεια αντιστασης και υποστήριξης. Όλα αυτά τα πράγματα που δείχνει ο δείκτης βοηθάνε τον trader να ξέρει ένα περίπου προς τα που κατευθύνεται η τιμή και που πρέπει να πουλήσει ή να αγοράσει.

Επεξήγηση των 7 σημείων του δείκτη

  1. PP – Το μεσαίο και βασικό σημείο του χρονικού διαστήματος.
  2. R1 – Σημείο αντίστασης 1, το πρώτο σημείο όπου πιθανως να βρει αντίσταση η τιμή.
  3. R2 – Το δεύτερο σημείο αντίστασης όπου μπορεί να βρει αντίσταση η τιμή να ανέβει και είναι πάνω από το R1.
  4. R3 – Το σημειο αντιστασης 3, και βρίσκεται πάνω από το σημείο R2.
  5. S1 – Το πρώτο σημείο υποστήριξης της τιμής κάτω από την βάση.
  6. S2 – Το δεύτερο σημείο υποστήριξης της τιμής και είναι κάτω από το σημειο S1.
  7. S3 – Το τρίτο και τελευταίο σημείο υποστήριξης της τιμής και είναι κάτω από το σημείο S2.

Ιστορία του δείκτη 

Τα Pivot points αρχικά χρησιμοποιούνταν από traders στα διάφορα χρηματιστήρια του κόσμου. Χρησιμοποιούσαν το high, low, και close της προηγούμενης ημέρας για να υπολογίσουν το pivot point της σημερινής ημέρας. 

Αυτός ο υπολογισμός τους βοηθούσε να υπολογίσουν σημαντικά σημεία στα οποία μπορούσε να πέσει ή να ανέβει η τιμή. Ο δείκτης Pivot points έχει προγνωστικές ιδιότητες και θεωρείται να ειναι leading indicator στους traders. 

5 διαφορετικοι τύποι Pivot Point

Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι pivot point και ειναι οι εξής.

1. Standard pivot point

Αυτό είναι ο βασικός τύπος και είναι ο μέσος όρος του high, low, και close από την προηγούμενη περίοδο.

2. Fibonacci Pivot Point 

Αυτός είναι ένας ίσως ο τύπος με την μεγαλύτερη ακρίβεια και ειναι ο δημοφιλεστερος μεταξύ των trader.

3. Woodie’s Pivot Point

Αυτός ο τύπος δίνει περισσότερο βάρος στην τιμή κλεισίματος και δουλεύει με παρόμοιο τρόπο με το standard pivot point.

4. Camarilla Pivot Point

Αυτός ο τύπος εφευρέθηκε στη δεκαετία του 1980 από τον Nick Scott. Είναι αρκετά παρόμοιος με το Woodies pivot point, με την διαφορά όμως ότι υπάρχουν 4 σημεία αντιστασης και υποστήριξης αντί 2 όπως υπάρχουν στο τύπο Woodie pivot point. 

5. Demark Pivot Point

Ο trader Tom Demark δημιούργησε αυτό το τύπο και υπάρχει μια διαφορά από τους άλλους στον τόπο που υπολογίζει την τιμή ανοίγματος και κλεισιματος.

Pivot Point Breakout Trading

Για να ξεκινήσετε ένα pivot point breakout trade θα πρέπει να ανοίξετε την συναλλαγή σας με μια εντολή τύπου limit buy και να τοποθετήσετε την εντολή λίγο πιο πάνω από το pivot point. Επίσης όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας και ξεκινήσει να ανεβαίνει, θα πρέπει να τοποθετήσετε μια εντολή limit sell πάνω στο ίδιο pivot point για να αποφύγετε οποιεσδήποτε απώλειες, σε περίπτωση που η αγορά στραφεί εναντίον σας.

Pivot Point Bounce Trading

Αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, που ξεκινάτε την συναλλαγή σας όταν η τιμή κρατηθει πάνω από ένα pivot point και ξεκινάει να ανακάμπτει προς τα πάνω. Επίσης θα πρέπει να τοποθετήσετε μια εντολή limit sell κάτω από το pivot point σε περίπτωση που συνεχίσει την κάθοδο.

Πως ο δεικτης βοηθάει τον trader 

Αν βρίσκεται δύσκολο να βγείτε από μια συναλλαγή, π χ που να τοποθετήσετε την εντολή για να πάρετε το κέρδος σας, ή να σταματήσετε τις απώλειες σας, ο δείκτης αυτός θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα καλύτερα σημεία για να τοποθετήσετε τις εντολές σας.

Σε τελικές γραμμές…

Ο τεχνικός δείκτης Pivot points είναι ένας πάρα πολύ καλός δείκτης ο οποίος θα μας βοηθήσει να τοποθετήσουμε σωστά τις εντολές πώλησης ή αγοράς έτσι ώστε να αυξήσουμε τα κέρδη ή να μειώσουμε τις απώλειες. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί με άλλους δείκτες έτσι ώστε να έχουμε έγκυρα σήματα αγοράς ή πώλησης.