Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας του luckypig.live, που βρίσκεται στο luckypig.live.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το luckypig.live εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσάς” και “Σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας.

“Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Εμείς” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στους εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη του ισχύοντος δικαίου της Κύπρου. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση ή / και αυτή ή αυτές, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Με την πρόσβαση στο luckypig.live, συμφωνείτε να αποδεκτείτε τα cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του luckypig.live.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες / διαφημιστές μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια Χρήσης

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το luckypig.live και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο luckypig.live. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κατοχυρωμένα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο luckypig.live για δική σας προσωπική χρήση που υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

 • Αναδημοσιεύσετε υλικό από luckypig.live σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες
 • Πωλήσετε, μισθώσετε ή να αδειοδοτήσετε υλικό από το luckypig.live
 • Αναπαράγετε, αντιγράψετε υλικό από το luckypig.live
 • Αναδιανέμετε το περιεχομένο από το luckypig.live

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας ημέρας.

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένους τομείς της ιστοσελίδας.

Το luckypig.live δεν επεξεργάζεται, αλλά ελέγχει τα σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο.

Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του luckypig.live, των αντιπροσώπων του και / ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τα σχόλια.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το luckypig.live δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιά ή δαπάνη που προκλήθηκε ή / και υπέστη λόγω οποιασδήποτε χρήσης ή / και απόσπασης ή / και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτή την ιστοσελίδα.

Το luckypig.live διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να καταργεί τυχόν Σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια σας στην ιστοσελίδα μας υπο την προυπόθεση να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε αυτό.

 • Τα σχόλια δεν καταπατούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί εισβολή στην ιδιωτική ζωή.
 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν επιχειρήσεις, ή να προωθήσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, χορηγείτε στο luckypig.live μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιωνδήποτε σχολίων σας σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο.

Σύνδεση με το περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες;
 • Μηχανές αναζήτησης;
 • Οργανισμοί ειδήσεων
 • Οι διαδικτυακοί καταλόγοι μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι παραπλανητικός. β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών του · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικότητας του συνδεδεμένου μέρους.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλες αιτήσεις σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή / και τις επιχειρήσεις
 • dot.com κοινοτικές τοποθεσίες;
 • οργανώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • διαδικτυακές πύλες
 • λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήσεις σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς αν αποφασίσουμε ότι:

(α) ο σύνδεσμος δεν θα μας φέρει σε δυσμενή θέση εμάς ή τις άλλες επιχειρήσεις μας

(β) ο οργανισμός δεν έχει κανένα αρνητικό αρχείο μαζί μας.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός.

β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την επιβεβαίωση από μέρους μας, του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του

(γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικότητας του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο luckypig.live.

Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας, στους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα.
 • Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη περιγραφή του ιστοτόπου μας που συνδέεται με αυτό και έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του luckypig.live ή άλλου έργου τέχνης, ή φωτογραφίας για τη σύνδεση της ιστοσελίδας, χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης.

iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε iframes γύρω από τις ιστοσελίδες μας που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν από τον ιστότοπό σας.

Δεν θα πρέπει να εμφανίζεται κανένας σύνδεσμος σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνεύεται ως δυσφημηστικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, ή υποστηρίζει την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Πολιτική Απορρήτου

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Διατήρηση δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν αιτήματος.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικαλεστούμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ανά πάσα στιγμή. Συνεχώς σαν επισκέπτης στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε και να ακολουθήσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή όχι να σας απαντήσουμε άμεσα ή να τον αφαιρέσουμε.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται συνεχώς.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις παραστάσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν επιτρέπει:

 • να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για θάνατο ή τραυματισμό.
 • να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
 • να περιορίσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • να αποκλείσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • να αποκλείσετε την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια περιουσίας εάν αγοράσετε κρυπτονομίσματα από την ιστοσελίδα αυτή

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και αλλού στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη:

(α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο.

(β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παραβίαση του νόμιμου φόρου.

Όσο η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης και οι πληροφορίες για επενδυτικές τακτικές και στρατηγικές δεν πρέπει να ληφθούν ως επενδυτική συμβουλή και τα αποτελέσματα θα διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Affiliate marketing

Η ιστοσελίδα luckypig.live κερδίζει προμήθειες με την μέθοδο του affiliate marketing σχετικά με προιόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Αυτή είναι η αποποίηση ευθυνών σχετικά με το affiliate marketing σύμφωνα με τις οδηγίες του Federal Trade Commission’s guide (FTC), για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να κερδίσει προμήθεια χωρίς καμιά έξτρα επιβάρυνση προς τον πελάτη εάν αποφασίσετε να αγοράσετε οποιοδήποτε από τα διαφημιζόμενα προιόντα, υπηρεσίες η λογισμικό το οποίο βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας.

Η γνώμη εδώ για κάθε προιόν είναι ανεξάρτητη και δεν έχει σκοπό να εξαπατήσει κανένα από τους επισκέπτες διαμορφώνοντας την γνώμη τους και οι επισκέπτες είναι ελεύθεροι να διαβάσουν και άλλες αξιολογήσεις προιόντων πριν να προχωρήσουν στην αγορά τους.

Οι επισκέπτες πρέπει να υποθέτουν ότι κάθε εξωτερικός σύνδεσμος είναι affiliate link και ότι μπορεί να κερδίσουμε χρήματα εάν προχωρήσουν στην αγορά του προιόντος.

Εάν βρίσκετε την ιστοσελίδα μας χρήσιμη και θέλετε να μας υποστηρίξετε παρακαλώ αγοράστε τα προιόντα τα οποία διαφημίζουμε.

Όροι και Προϋποθέσεις 12 Φεβρουαρίου 2020