Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Ένας κινούμενος μέσος όρος είναι ένας τεχνικός δείκτης ο οποίος συνδυάζει σημεία τιμών ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τα διαιρεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο τα υπολογίζει έτσι ώστε να βγάλει μια προβλεψη για την πορεία της τιμής με κάποια καθυστέρηση.

Χρησιμοποιώντας ένα κινούμενο μέσο όρο, μπορείτε να βρείτε σημεία υποστήριξης και αντίστασης αναλύοντας τις προηγούμενες τιμές του χρηματοοικονομικού προϊόντος. Να έχετε υπόψη ότι η πρόβλεψη της τιμής του κινούμενου μέσου όρου είναι κάπως καθυστερημένη και πρέπει να συνδυαστεί με κάποιους άλλους τεχνικούς δείκτες.

Ο δεικτης ονομάζεται κινούμενος λόγω του ότι καθώς προστίθενται καινούργια χρονικά διαστήματα στον υπολογισμό αφαιρούνται τα παλιά και αυτό κινεί τον δείκτη στο γράφημα όπου απεικονίζονται οι τιμές του χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Γρήγορες πληροφορίες

  • Ο κινούμενος μέσος όρος είναι ένας δειτης ο οποίος χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση.
  • Ο λόγος χρήσης του είναι για να λειάνει την διακύμανση της τιμής του χρηματοοικονομικου προϊόντος.
  • Ο κινούμενος μέσος όρος χρησιμοποιεί δεδομένα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 15,30,100 ή ακόμη περισσότερες ημέρες ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναλυτή.

Ο κινούμενος μέσος όρος είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι traders για να κάνουν τεχνική ανάλυση. Συνήθως οι κινούμενοι μέσοι όροι χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της τάσης της πορείας μιας μετοχής και δουλεύουν καλύτερα όταν η αγορά έχει μια τάση είτε καθοδική είτε ανοδική.

Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση για την πρόβλεψη της τιμής. Δηλαδή αν το χρονικό διάστημα του κινούμενου μέσου όρου είναι 200 ημέρες τόσο μεγαλύτερη θα είναι η καθυστέρηση συγκριτικά με ένα κινούμενο μέσο όρο ο οποίος έχει ρυθμιστεί στις 20 ημέρες.

Ο κινούμενος μέσος όρος είναι ένας δεικτης ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του επενδυτή ή trader, αλλάζοντας το χρονικό διάστημα με βάση το οποίο λειτουργεί ο κινούμενος μέσος όρος.

Συνήθως τα χρονικά διαστήματα είναι από 15 μέχρι και 200 ημέρες. Όσο πιο μικρό είναι το χρονικό διάστημα τόσο πιο ευαίσθητος είναι ο δείκτης. Οι επενδυτές επιλέγουν διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η επένδυση τους.

Συνήθως τα μικρά χρονικά διαστήματα επιλέγονται για επενδύσεις μικράς διαρκείας και τα μεγάλα για επενδύσεις μακράς διαρκείας. Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε το κατάλληλο χρονικό διάστημα είναι να πειραματιστείτε με διάφορα χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να βρείτε ποιο ταιριάζει καλύτερα με την στρατηγική σας.

Simple Moving Average

Αυτός είναι ο απλούστερος τύπος κινούμενου μέσου όρου και είναι γνωστός ώς simple moving average (SMA). Αυτός υπολογίζεται με τον απλούστερο τρόπο ο οποίος υπολογίζει την τιμή από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά την διαιρεί ανάλογα με τον αριθμό του χρονικού διαστήματος.

Δηλαδή για να βρειτε τον κινούμενο μέσο όρο 7 ημερών η φόρμουλα έχει ως εξής:

  • 2.12+2.31+3.2+2.1+2.8++2.9+3= 18.43 : 7 = 2.63

Exponential Moving Average (EMA)

Ο τύπος exponential moving average είναι ένας τύπος ο οποίος δίνει περισσότερη βάση στις πρόσφατες τιμές με σκοπό να είναι πιο ευαίσθητος στις αλλαγές των τιμών. 

Smoothed Moving Average

Ένας δείκτης Smoothed Moving Average είναι ένας Exponential Moving Average, με την μόνη διαφορά ότι υπολογίζεται μεγαλύτερη περίοδος.

 Ο δείκτης Smoothed Moving Average δίνει στις πρόσφατες τιμές το ίδιο βάρος με τις ιστορικές τιμές και μας δίνει μια πιο απαλή τιμή.

Σε τελικές γραμμές…

Αυτού του είδους οι δείκτες λογω του ότι βασίζονται στις τιμές του παρελθόντος δεν είναι και τόσο αξιόπιστοι σχετικά με την μελλοντική τιμή του προϊόντος με αποτέλεσμα πολλές φορές να μας δείχνουν λάθος ενδείξεις και δεν είναι καθόλου καλοί για range trading.