Η πλατφορμα Moonbeam το έκανε πραγματικότητα. Η πλατφόρμα Moonriver, η οποία είναι θυγατρική της πρώτης, και έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία της πλατφόρμας Polkadot, προσφέρει τεχνολογία η οποία είναι συμβατή με την τεχνολογία Ethereum.

Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, η τεχνολογία της πλατφόρμας Moonriver είναι η πρώτη που είναι συμβατή με το Ethereum virtual machine, και πλέον πολλές λειτουργίες θα γίνουν διαθέσιμα για τους δημιουργούς αποκεντρωμένων εφαρμογών, αλλά και τους χρήστες τους.

Τιμή Moonriver – Moonriver to euro

Σύνδεσμοι

Το Moonbeam Foundation δημιουργησε και ανέπτυξε την πλατφόρμα Moonriver πάνω στο Kusama, το οποίο με την σειρά του είναι το δοκιμαστικό δίκτυο του Polkadot. Η πλατφόρμα Moonriver θα λειτουργεί ως παράλληλη αλυσίδα του Kusama, βοηθώντας τους χρήστες και προγραμματιστές να δοκιμάσουν καινούργιες λειτουργίες και να αναπτύξουν τις τεχνολογίες.

Οι παράλληλες αλυσίδες της αλυσίδας Kusama, είναι αλυσίδες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την καρδιά της αλυσίδας Kusama, το Relay Chain. Το Relay Chain είναι υπεύθυνο για την κοινή ασφάλεια της αλυσίδας Kusama αλλά και όλων των αλυσίδων που λειτουργούν παράλληλα με την αλυσίδα Kusama.

Η ομάδα της πλατφόρμας Moonbeam επέλεξε να αναπτύξει την πλατφόρμα Moonriver (MOVR) με την τεχνολογία της αλυσίδας Kusama, η οποία είναι συμβατή με την τεχνολογια της πλατφόρμας ethereum με σκοπό να λειτουργήσει ως δοκιμαστική αλυσίδα για την κυρίως αλυσίδα, της πλατφόρμας Moonbeam (BEAM), η οποία θα αναπτυχθεί στην αλυσίδα Polkadot.

Στην πλατφόρμα Moonriver θα δοκιμάζονται οι καινούργιοι κώδικες και λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο πριν ενσωματωθούν στην κυρίως αλυσίδα της πλατφόρμας Moonbeam. Το κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας Moonriver, το MOVR, παίζει ένα αρκετά σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της αλυσίδας.

Το κρυπτονόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή τελών, για την εκτέλεση των έξυπνων συμβολαίων, για να δώσει κίνητρο σε άτομα να συμμετάσχουν στην αλυσίδα αλλά και για την διακυβέρνηση της πλατφόρμας.

Σχεδιασμός

Η πλατφόρμα Moonriver, έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει σαν μια πλατφόρμα η οποία παρέχει έξυπνα συμβόλαια, επιτρέποντας σε προγραμματιστές να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν τις δικές τους αποκεντρωμένες εφαρμογές, με πάρα πολύ ευκολία.

Αυτό σημαίνει ότι τα έξυπνα συμβόλαια των εφαρμογών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα Ethereum, δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν για να λειτουργούν και να είναι συμβατά με την τεχνολογία της πλατφόρμας Karura. Οι κύριες υπηρεσίες της πλατφορμας είναι οι εξής:

 • Συμβατότητα με το EVM – Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει σε έξυπνα συμβόλαια και εφαρμογές να μετακομίσουν στο οικοσύστημα της πλατφόρμας Kusama.
 • Συμβατότητα του API με την τεχνολογια Web3 – Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει σε εργαλεία τα οποία είναι συμβατά με την τεχνολογία της πλατφόρμας Ethereum, όπως για παράδειγμα το πορτοφόλι Metamask, να χρησιμοποιηθούν από χρήστες της πλατφόρμας Moonriver.
 • Γέφυρες –  Με την υπηρεσίες αυτή οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα από την μια αλυσίδα στην άλλη.

Εργαλεία/Ενσωματώσεις

 • Remix IDE
 • web3.js
 • Ethers.js
 • Truffle
 • Polkadot.js
 • Chainlink
 • Band Protocol
 • Razor
 • DIA Protocol
 • Onfinality
 • Covalent
 • Mathwallet
 • AirGap
 • Chainbridge
 • Ren_
 • Interlay_
 • Snowfork_
 • Axelar_
 • Subscan 
 • Blockscout*
 • Balancer
 • SushiSwap
 • Offshift
 • IDEX
 • Linear Finance
 • Injective Protocol
 • Ocean Protocol
 • AllianceBlock
 • AMPnet
 • Poolz
 • Polkastarter 
 • Kilt
 • Human Protocol
 • Polkacover
 • BePro

Αγορά και αποθήκευση κρυπτονομίσματος MOVR

Το κρυπτονόμισμα MOVR μπορείτε να το αγοράσετε από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken, και να το αποθηκεύσετε στο πορτοφόλι το οποίο προτείνεται απο την πλατφορμα.

Σε τελικές γραμμές…

Η τεχνολογία της πλατφόρμας μπορεί να ενδιαφέρει προγραμματιστές οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητες των εφαρμογών τους και σε άλλες αλυσίδες εκτός από το Ethereum, και το κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν ότι η τιμή του κρυπτονομίσματος θα ανέβει στο μέλλον.