Φωτογραφία από Buffik από το Pixabay

Η κάθε επιχείρηση επιχειρεί στην τοπική αγορά και περιοχή και συνήθως οι πελάτες προέρχονται από εκεί κοντά που είναι το κατάστημα. Στις πόλεις η ακτινα ειναι μικρότερη λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού. Σε μικρότερες πόλεις και χωριά, η ακτίνα είναι μεγαλύτερη λόγω του ότι η πυκνότητα του πληθυσμού είναι λιγότερη.

Ανεξαρτήτως του που βρίσκεται το κατάστημα σας, είτε σε χωριό είτε σε πόλη, μικρή η μεγάλη, θα προσελκύσετε πολύ περισσότερους πελάτες με το ψηφιακό μάρκετινγκ παρά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στο διαδίκτυο υπάρχει ένα μεγάλο κοινό από την περιοχή σας στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω διαφόρων ψηφιακών καναλιών.

Τι είναι το Media Planning;

Το “Media planning” είναι η διαδικασία της δημιουργίας μιας στρατηγικής σχετικά με το πότε, πόσες φορές και τι θα δει ένα κοινό, δηλαδή το διαφημιστικό μήνυμα μιας επιχείρησης. Αυτος που δημιουργεί το πλάνο ή την στρατηγική, θα πρέπει να αναλύσει την αγορά, αλλά και τι μήνυμα θα μεταδώσει η διαφήμιση και παράλληλα θα πρέπει να επιλέξει και το κατάλληλο κοινό έτσι ώστε να έχει επιτυχία η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας.

Πλεονεκτήματα ενός σωστού προγραμματισμού

 • Θα μάθετε ποιο είναι το κοινό σας και θα τους κατανοήσετε καλύτερα.
 • Θα μεταδώσετε το μήνυμα της επιχείρησης σας μέσω των αγαπημένων καναλιών του κοινού σας.
 • Μπορείτε να επιλέξετε τα καλυτερα και αποδοτικοτερα κανάλια προσέγγισης.
 • Η διαφημιστική σας καμπάνια μπορεί να βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το κοινό σας.
 • Μπορείτε να προγραμματίσετε τον προυπολογισμό σας καλύτερα έτσι ώστε να αποφύγετε περιττά έξοδα.
 • Το ROI σας, δηλαδή η επένδυση σας και τα αποτελέσματα σας σε καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ μπορούν να μετρηθούν εύκολα.

Τα συστατικά ενός πλάνου

Πριν αναπτυχθεί ένα πλάνο ο προγραμματιστής του πλάνου, θα πρέπει να επιλέξει τα σωστά συστατικά έτσι ώστε να μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία αλλά και να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Ας δούμε τα κύρια συστατικά ενός επιτυχημένου πλάνου διαφήμισης.

 • Κοινό – Ποιους στοχεύει το μήνυμα της διαφήμισης; Είναι σχετικό το μήνυμα προς αυτους; Ποιο είναι το όφελος;
 • Προϋπολογισμός – Τι ποσό είναι διαθέσιμο για να επενδυθεί σε μια διαφημιστική καμπάνια;
 • Στόχοι μετατροπών – Πως πρέπει να δράσει ο καταναλωτής όταν δει την διαφήμιση; 
 • Ορισμός της επιτυχίας – Με ποια κριτήρια μετράμε την επιτυχία; Πως υποστηρίζουν την στρατηγική; Πως θα μετρηθούν; 
 • Συχνότητα εμφάνισης – Πόσο συχνά θα πρέπει να εμφανίζεται η διαφήμιση στο επιλεγμένο κοινό;
 • Έκταση – Σε πόσους καταναλωτές θα πρέπει να εμφανιστεί η διαφήμιση; 

Στρατηγικές

Πιο κάτω είναι μερικές στρατηγικές και οδηγίες σχετικά με το τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να φτιαχτεί ένα πετυχημένο πλάνο διαφήμισης για το κατάστημα ή την ιστοσελίδα σας.

 1. Επιλογή σχετικών καναλιών

Οι προγραμματιστές ενός διαφημιστικού πλάνου θα πρέπει να επιλέξουν τα καλύτερα κανάλια τα οποία ταιριάζουν καλύτερα με τα προιόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διαφημιστεί η επιχείρηση.

    2. Καθορισμός χρονικού διαστήματος 

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να επιλεγεί σωστά είναι το χρόνικό διάστημα που θα εμφανίζεται η διαφήμιση. Ο προγραμματιστής θα πρέπει να επιλέξει τις σωστές ώρες της ημέρας ή ακόμα και τις σωστές ημέρες ανάλογα με τον τύπο της διαφήμισης.

   3. Συντονισμός της μίξης καναλιών

Πλέον, ένα καλά ισορροπημένο πλάνο μάρκετινγκ, σπάνια θα περιλαμβάνει μόνο ένα κανάλι διαφήμισης. Πολλές φορές είναι δύο και ορισμένες φορές περισσότερα, ανάλογα με τους στόχους και τον προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου.

   4. Στόχευση κοινού

Η σωστή στόχευση του κοινού είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Η αναγνώριση και επιλογή του σωστού κοινού θα πρέπει να γίνει με βάση την ηλικιακή ομάδα, τα ενδιαφέροντα και πολλά άλλα κριτήρια.

   5. Έκταση και συχνότητα εμφάνισης

Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η συχνότητα εμφάνισης και η έκταση της διαφημιστικής καμπάνιας, δηλαδή σε πόσους καταναλωτές θα εμφανιστεί και πόσο συχνά έτσι ώστε να μην ειναι ενοχλητική, και ταυτόχρονα να μεταδώσει σωστά το μήνυμα.

Σε τελικές γραμμές…

Με την δημιουργία και εφαρμογή ενός σωστά προγραμματισμενου και ισορροπημενου διαφημιστικού πλάνου, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να πετύχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και να τα βελτιώσουν με την πάροδο του χρόνου λόγω του ότι ένα καλό πλάνο θα μπορεί να μετρηθει και με ακρίβεια.