Ένα line chart είναι ο πιο κοινός τύπος γραφήματος ο οποίος είναι διαθέσιμος παντού. Το line chart δημιουργειται συνεχόμενα σημεία τα οποία είναι συνδεδεμένα και σχηματίζουν μια αδιάσπαστη γραμμή.

Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται στο trading με σκοπό να απεικονίσει τις τιμές ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος και να δείξει την πορεία του με δεδομένα τα οποία παίρνει από τα διάφορα ανταλλακτήρια ή χρηματιστήρια. 

Οι traders και οι επενδυτές, θεωρούν ότι η τιμή κλεισίματος είναι σημαντικότερη από την τιμή ανοίγματος, την υψηλότερη τιμή αλλά και την χαμηλότερη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πολλές φορές προτιμάνε αυτο το τύπο γραφήματος για να επιλέξουν το προϊόν στο οποίο θα επενδύσουν.

Για να παρέχει μια ανάλυση της τάσης της αγοράς την οποια μπορεί να καταλάβει κάποιος πάρα πολύ εύκολα, το λογισμικό συνδέει τις τιμές κλεισίματος σε μια συνεχόμενη γραμμή η οποία δείχνει την τάση.

Πλεονεκτήματα

  • Απλότητα: Οι Traders και οι επενδυτές πολλές φορές συγχίζουνται από τις πολλές πληροφορίες που μπορει να τους παρέχει ένα πιο εξειδικευμένο γράφημα. Με την χρήση του line chart οι traders μπορούν να αναγνωρίσουν γρήγορα και εύκολα σημεία αντίστασης και υποστήριξης αλλά και την τάση της αγοράς.
  • Ευκολία χρήσης: Το line chart είναι ιδανικό για αρχάριους λόγω της απλότητας του και με βάση αυτό μπορούν να προχωρήσουν στην εκμάθηση πιο εξειδικευμένων γραφημάτων. 

Περιορισμοί

Τα Line charts μπορεί να μην παρέχουν αρκετές πληροφορίες για μερικούς traders και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία μιας εξειδικευμένης στρατηγικής.

Άλλου είδους γραφήματα

Σε τελικές γραμμές…

Το line chart είναι ένα πάρα πολύ απλό αλλά αρκετά σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γρήγορα και εύκολα την τάση μιας αγοράς, αλλά και να αναγνωρίσουμε εύκολα σημεία υποστήριξης και αντίστασης.