Τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα, έχουν το πλεονέκτημα της θεμελιώδης ανάλυσης ενώ τα περισσότερα κρυπτονομίσματα δεν το έχουν λόγω του ότι δουλεύουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. 

Για αυτό το λόγο, οι περισσότερες προβλέψεις για την πορεία των τιμών των κρυπτονομισμάτων γίνονται με τεχνική ανάλυση μόνο σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία γίνονται και με τους δύο τρόπους.

Ο δείκτης Hash Ribbons, από την άλλη είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε θεμελιώδη ανάλυση στο μπιτκοιν, μετρώντας το hash rate. Κάτι το οποίο τα περισσότερα κρυπτονομίσματα δεν έχουν.

Τι είναι το Hash Rate;

Πριν μελετήσουμε καλύτερα το δείκτη hash ribbons, ας δούμε επιφανειακά τι είναι το bitcoin hash rate. Με απλά λόγια το hashrate είναι η υπολογιστική δύναμη την οποία συνεισφέρουν οι miners στο δίκτυο του bitcoin σε ένα χρονικο διάστημα.

Το hash rate ανεβαίνει πάνω όταν οι miners ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο για να εξορύξουν bitcoin. Υπο κανονικές συνθήκες αυτό συμβαίνει όταν οι τιμές είναι πάνω, και έτσι το δικτυο τους δινει το κίνητρο να κάνουν εξόρυξη. 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος αυξάνει το hashrate είναι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή αν ειναι χαμηλες οι τιμές, τότε οι miners θα ξεκινήσουν να κάνουν περισσότερη εξόρυξη.

Από την άλλη πλευρά, το hashrate χαμηλώνει, όταν η τιμή του μπιτκοιν πέφτει, λόγω του ότι δεν συμφέρει πλέον στους miners να κάνουν εξόρυξη ή όταν η τιμή δεν ανεβαίνει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Η δυσκολία εξόρυξης του μπιτκοιν

Η δυσκολία εξόρυξης του μπιτκοιν αυτο προσαρμόζεται περίπου κάθε δύο εβδομάδες, το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερο hash rate για να εξορύξει κάποιος μπιτκοιν με την ίδια ταχύτητα όπως πριν.

Με βάση αυτό το κριτήριο, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει και να ανιχνευσει το miner capitulation. Λόγω του ότι αυτοπροσαρμόζεται κάθε δύο εβδομάδες, κάποιος πρέπει να περιμένει πριν λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. 

Σε σύγκριση με το βαθμό δυσκολίας εξόρυξης, όταν αυξηθεί το hash rate, μπορει να δείξει ότι πολύ πιθανόν να ανέβει η τιμή του μπιτκοιν, λόγω του ότι οι miners έχουν παραιτηθεί από την εξόρυξη για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τότε θα πέσει η τιμή, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση κάτι το οποίο με την σειρά του θα οδηγήσει στην αύξηση της τιμής και πάλι.

Λόγω του ότι η τιμή πέφτει γρηγορότερα από ότι αυξάνεται, πριν να αυξηθεί η τιμή, θα αυξηθεί το hashrate, και μετά η τιμή του μπιτκοιν. Παρακολουθώντας λοιπόν το hashrate μπορεί κάποιος να προβλέψει την αύξηση της τιμής, με σχεδόν 100% επιτυχία.

Υπολογισμός του Hashrate Capitulation με μονό SMA

Χρησιμοποιώντας το simple moving averages (SMA) στο μπιτκοιν hash rate, μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε πότε η τιμή έφτασε στον πάτο. Αν το ημερήσιο hashrate είναι κάτω από το 50-day simple moving average για περισσότερες από 3 ημέρες, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει συμβεί το miner capitulation.  Όταν το hash rate κάνει breakout πάνω από το moving average και μείνει από πάνω, τότε μπορεί να αναγνωριστεί σαν μια ευκαιρία να αγοράσουμε μπιτκοιν. Αυτό συμβαίνει περίπου κάθε μήνα.

Υπολογισμός του Hashrate με διπλό SMA – Δείκτης Hash Ribbons 

Ο δεικτης Hash Ribbons είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει πότε το μπιτκοιν φτάνει στον πάτο σε μακροχρόνια βάση, και οι ιστορικές αποδόσεις του δείκτη, έχουν σχεδόν 100% επιτυχία. Σε αντίθεση με το μονό SMA, ο δείκτης Hash Ribbon δουλεύει με δυο simple moving averages, to 30-day moving average και το 60-day moving average. Όπως και το μονό SMA, χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει το miner capitulation και πιθανόν το πάτο της τιμής του μπιτκοιν.

Όταν το 30-day SMA του μπιτκοιν hash rate περάσει πάνω από το 60-day SMA, αυτό σημαίνει ότι το miner capitulation έχει φτάσει στο τέλος και η τιμή θα ανέβει και πάλι. Σε συνδυασμό με το 30-day και το 60-day SMA, ο δεικτης hash ribbon προσθέτει το 10-day και 20-day SMA της τιμής του μπιτκοιν για μεγαλύτερη ακρίβεια και να δημιουργήσει σήματα για είσοδο στην αγορά. Όταν δημιουργηθεί το σήμα εισόδου, στην χειρότερη περίπτωση η τιμή θα πέσει μέχρι και -15% πριν ξαναξεκινήσει να ανεβαίνει και πάλι.

Τα σήματα εισόδου αναγνωρίζονται με τον εξής τρόπο:

  • Αρχή του Miner Capitulation: Το 30-day SMA πέφτει κάτω από το 60-day SMA, και ο δεικτης γίνεται κόκκινος.
  • Τέλος του Miner Capitulation: Το 30-day SMA περνάει πάνω από το 60-day SMA, και μια πράσινη μπάλα εμφανίζεται στον δεικτη και γίνεται πράσινος.
  •  Ανάκαμψη της τιμής του μπιτκοιν: Το 10-day SMA της τιμής του μπιτκοιν ανεβαίνει πάνω από το 20-day SMA, και μια μπλε μπάλα εμφανίζεται κάτι το οποίο σημαίνει θα πρέπει να αγοράσουμε.

Σε τελικές γραμμές…

Ο δείκτης αυτός μπορεί να δουλέψει καλά σε στρατηγικές όπου οι αγοραστές αγοράζουν σε τιμή spot το μπιτκοιν χωρίς μόχλευση σε συνδυασμό με άλλους δείκτες για καλύτερα αποτελέσματα. 

Με βάση ιστορικά στοιχεία η τιμή ανεβαίνει μετά από λίγο χρονικό διάστημα και όχι αμέσως όταν ο δεικτης δείξει ότι πρέπει να αγοράσουμε, άρα αν το αγοράσουμε και πέσει η τιμή θα πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι να ανέβει και πάλι. 

Ο δείκτης αυτός είναι κατάλληλος για μακροχρόνιες επενδύσεις στο μπιτκοιν, με μεγάλα ποσά και είναι σχεδόν 100% έγκυρος με βάση την ιστορική του απόδοση.