Ο τεχνικός δείκτης Gator oscillator, είναι ένας τεχνικός δείκτης από την σειρά δεικτών του πασίγνωστου trader Bill Williams. Ο δείκτης αυτός είναι συμπληρωματικός δείκτης του William’s Alligator και είναι αρκετά χρήσιμος για την επιβεβαίωση των τάσεων της αγοράς. Αυτός ο δείκτης παρουσιάζεται σαν ιστόγραμμα με πράσινες και κόκκινες μπάρες, και είναι μέρος του Profitunity Trading System.

Η κύρια διαφορά του Gator από τον Alligator είναι ότι ο Gator χρησιμοποιεί μπάρες ενώ ο ALligator χρησιμοποιεί κινούμενες γραμμές μέσα στο γράφημα όπου βλέπουμε την τιμή. Ο δείκτης έχει 4 φάσεις τις οποίες πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε με σχετική ακρίβεια την πορεία της τιμής.

  • Sleeping
  • Awakening 
  • Eating 
  • Sated

Ο δείκτης Gator αναπαριστάται στο κάτω μέρος του γραφήματος μέσα στο δικο του χώρο και αναπαριστάται με κόκκινες και πράσινες μπάρες, η μια πάνω στην άλλη. Κάποτε οι μπάρες είναι και οι δυο πράσινες, κάποτε και οι δυο κόκκινες και κάποτε μια πράσινη και μια κόκκινη. Πιο κάτω εξηγούμε τις 4 φάσεις του δείκτη.

Sleeping

Όταν ο Gator βρίσκεται σε αυτή τη φάση, και οι δυο μπάρες είναι κοκκινες.

Awakening 

Όταν ο δείκτης βρίσκεται σε αυτή την φάση, η οποία ακολουθεί την προηγούμενη, μια από τις δύο μπάρες γίνεται κόκκινη και η αλλη πράσινη. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι η πάνω η η κάτω μπάρα που αλλάζει χρώμα.

Eating 

Σε αυτή την φάση, ο Gator “τρώει” τις τιμές και οι δυο μπάρες είναι πράσινες.

Sated 

Αυτή είναι η επόμενη φάση, όπου ο Gator έχει “φάει” τα κέρδη του και θα πρέπει να ξεκουραστεί. Αυτό φαίνεται όταν μια από τις μπάρες αλλάξει χρώμα.

Σε τελικές γραμμές…

Όταν χρησιμοποιούμε τον δείκτη αυτό, θα πρέπει να προσέξουμε την ώρα που θα ανοίξουμε την συναλλαγή μας, η οποία θα πρέπει να είναι στην φάση Awakening και να βγούμε στην φάση Sated. Παρόλα αυτά, ο δείκτης δεν μας δείχνει προς τα που θα κατευθυνθεί η τιμή του προϊόντος, άρα θα πρέπει να συνδυαστεί με τον Αλιγάτορα και τους υπόλοιπους δείκτες της σειράς για να είναι ακριβές οι ενδείξεις του.