Η ιδέα πίσω από τον τεχνικό δείκτη Fibonacci retracements είναι αρκετά ξεκάθαρη. Είναι ένας δείκτης ο οποίος προσθέτει οριζόντιες γραμμές στο γράφημα σας έτσι ώστε να μπορέσετε να αναγνωρίσετε εύκολα γραμμές αντίστασης και υποστήριξης και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε γράφημα οποιασδήποτε αγοράς.

Αρκετοί traders θεωρούν το δείκτη Fibonacci retracements αξιόπιστο για την αναγνώριση σημάτων αγοράς και πώλησης. Ορισμένοι άλλοι απλά τον χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες.

Παρόλα αυτά, ο τεχνικός δείκτης Fibonacci retracements απαιτεί αρκετά υψηλό επίπεδο κατανόησης της χρήσης του και συνήθως χρησιμοποιείται από αρκετά έμπειρους traders. Αν είστε αρχάριος και σχεδιάζετε να κάνετε trading με βάση αυτό το τεχνικό δείκτη, θα πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί.

Λόγω του ότι είναι ένα αρκετά δημοφιλές τεχνικός δείκτης και χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς traders ταυτόχρονα, σημαίνει ότι όλοι βλέπουν τα ίδια αποτελέσματα και κατα συνέπεια στοχεύουν την ίδια τιμή, ένα γεγονός το οποίο αυξάνει ή χαμηλώνει την τιμή της αγοράς.

Πως χρησιμοποιείται ο δείκτης 

Οι περισσότεροι Traders συνήθως χρησιμοποιούν το δεικτη Fibonacci για να αναγνωρίσουν σημεία εισόδου σε μια αγορά ή σημεία εξόδου. Αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους στόχους και την στρατηγική trading του κάθε trader.

Ορισμένοι traders κάνουν trading μόνο μέσα στα επίπεδα του δείκτη, δηλαδή μπορεί να αγοράσουν στο επίπεδο 38.2% και να πουλήσουν στο επίπεδο 23.6%. 

Τα επίπεδα που δείχνει ο τεχνικός δείκτης Fibonacci αρκετές φορές συνδυάζονται με τα ευρήματα της θεωρίας Elliott Wave έτσι να αναγνωριστεί κάποιος συσχετισμος μεταξυ των σημείων εισόδου και εξόδου.

Σε τελικές γραμμές… 

Ο τεχνικός δείκτης Fibonacci Retracements είναι ένας αρκετά δημοφιλές δείκτης και χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς traders με αρκετά καλά αποτελέσματα.