Αυτός ο οδηγός είναι το δεύτερο μέρος από τον πρώτο οδηγό για δημιουργία πορτφολιου στο CryptoCompare. Μπορείτε να διαβάσετε το πρώτο μέρος εδώ. Σε αυτό τον οδηγό θα σας εξηγήσω πως να χρησιμοποιείτε τα εξειδικευμένα γραφήματα προς όφελος σας με σκοπό να αναλύσετε την στρατηγική και να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας.

Βήμα 1

Κάντε κλικ στην καρτέλα “Advanced charts”.

Θα δείτε ένα μεγαλύτερο γράφημα όπως το πιο κάτω.

Το γράφημα σας δίνει τα πιο κάτω στοιχεία για το πορτφολιο σας.

  • Holdings
  • Period P/L
  • Performance
  • Volatility

Στην κορυφή κάθε γραφήματος έχετε τα βασικά στατιστικά όπως minimum, maximum, average και standard deviation.

Για να χρησιμοποιήσετε το γράφημα, επιλέξετε την περίοδο που θέλετε να δείτε στον πάτο του γραφήματος.

Holdings

Το γράφημα holdings, σας δείχνει πως η αξία του πορτφολιου εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Όταν εισάγετε ή αφαιρείτε καινούργια κρυπτονομίσματα θα δείτε μεγάλες αλλαγές στο γράφημα.

Period P/L

Παρακολουθήστε το κέρδος και τις απώλειες σας σε αυτό το γράφημα έτσι ώστε να καταλάβετε πότε ήταν οι πιο κερδοφόρες περίοδοι.

Performance

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γράφημα αυτό για να δείτε την απόδοση των επενδύσεων σας.

Volatility

Στο γράφημα Volatility (μεταβλητότητα)  θα δείτε πόσο σταθερό ή ασταθές είναι η αξία του πορτφολιου σας. Ψηλή μεταβλητότητα, σημαίνει μεγάλες αλλαγές στην τιμή, χαμηλή μεταβλητότητα σημαίνει μικρές αλλαγές στην τιμή. Ένα πορτφολιο με ψηλή μεταβλητότητα είναι κάπως “επικίνδυνο”.