Οι νόμοι οι οποίοι δημιουργούν τα fractals, μπορούν να βρεθούν στην φύση. Τα μοτίβα τα οποία δημιουργούνται από τα fractals, είναι επαναλαμβανόμενα ασχέτως πόσο περίπλοκα είναι. Ένα fractal είναι φτιαγμένο από πολλές επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας, όπως για παράδειγμα ένα μπρόκολι, κρυστάλλους πάγου, δέντρα, φύλλα, μέχρι ακόμη και σταγόνες νερού.

Παρολο που οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι απρόβλεπτες, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τάσεις εμφανίζονται σε τακτικά διαστήματα σε όλων των ειδών τις χρηματοοικονομικές αγορές. Ένα από αυτά τα μοτίβα είναι τα fractals τα οποία εισήγαγε στον κόσμο του trading ο Bill Williams.

**Τα κυκλωμένα τριγωνα στην παραπάνω εικόνα είναι ο δείκτης fractal. Έτσι εμφανίζεται στην πλατφόρμα TradingView, και σας δείχνει ποτε να αγοράσετε και πότε να πουλήσετε. Ας δούμε καλύτερα τι ακριβώς είναι αυτός ο δείκτης.

Τι είναι τα fractals;

Ο τεχνικός δείκτης Bill Williams fractal ή απλά fractals είναι ένας δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση ο οποίος δημιουργήθηκε από τον διάσημο trader Bill Williams.

Η φιλοσοφία του δείκτη αυτού επικεντρώνεται γύρω από τα fractals τα οποία υπάρχουν στην φύση, δηλαδή τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ο Bill Williams εφάρμοσε την φιλοσοφία των fractals στην τεχνική ανάλυση με σκοπό να προβλέπει τις τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων και να κερδίζει συνεχώς στις συναλλαγές του.

Ο δείκτης εμφανίζεται με την μορφή ενός τριγώνου, πάνω από τα κεριά ή από κάτω, συνήθως κάθε τρια ή πέντε κεριά και μπορεί να σας δείξει αν θα πουλήσετε ή να αγοράσετε.

Ο σκοπός της χρήσης των fractals

Υποστηριζόμενα από την θεωρία του χάους και μαθηματικές αρχές, η χρήση των fractals, φυσικότατα είναι για αναγνώριση τάσεων, οι οποίες μπορούν να κινούνται ειτε αρνητικα ειτε θετικα με σκοπό την κερδοσκοπία σε μια αγορά.

Οταν βλέπετε ένα fractal σε ένα γράφημα, τότε θα πρέπει να καταλάβετε αν θα κινηθεί πάνω η αγορά ή κάτω. Μόλις επιβεβαιωθεί η κίνηση της αγοράς, τότε θα πρέπει να αγοράσετε ή να πουλήσετε ανάλογα με το trading plan σας.

Εφαρμογή των fractals στη στρατηγική trading

Αρκετοί traders χρησιμοποιούν τα fractals σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες του Bill WIlliams, όπως για παράδειγμα τον τεχνικό δείκτη William’s Alligator, για τον οποίο θα γράψουμε σε μεταγενέστερο άρθρο.

Ο κανόνας λέει ότι αν το fractal βρίσκεται πάνω από το “δόντι του αλιγάτορα” τότε η πρόβλεψη για την κίνηση της αγοράς είναι σωστή. Ο δείκτης είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Αναγνώριση σημείων stop-loss
  • Αναγνώριση επιπέδων αντίστασης και υποστήριξης
  • Σημείων εισόδου στην αγορά
  • Συμπληρωματικός δείκτης μαζί με τον δείκτη William’s Alligator

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δείκτης Bill Williams Fractal είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δείκτη William’s Alligator, τον οποίο έχει επίσης σχεδιάσει για να αναγνωρίζει τάσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Σε τελικές γραμμές…

Ο δείκτης Bill Williams Fractal είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο το οποίο αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να σας αποφέρει μεγάλα κέρδη και είναι καλύτερα να συνδυαστεί μαζί με τον δείκτη Bill Williams Alligator.