Ο awesome oscillator είναι ένας τεχνικός δείκτης ο οποίος αναπτύχθηκε από τον διάσημο trader και αναλυτή Bill Williams. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι ο τεχνικός δείκτης awesome oscillator. Παρόλα αυτά ο δείκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνος του χωρίς τον συνδυασμό του με άλλους τεχνικούς δείκτες.

Τι ακριβώς είναι ο δείκτης awesome oscillator;

Ο δείκτης awesome oscillator είναι ένας δείκτης ο οποίος δείχνει την δυναμικότητα της κατεύθυνσης της αγοράς η οποία συγκρίνεται με ιστορικά στοιχεία. Ο δείκτης έχει στην μέση μια γραμμή η οποία ονομάζεται σημείο μηδέν ή zero line στα αγγλικά.

Οι Traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες τις οποίες τους δείχνει ο δείκτης έτσι ώστε να μπορούν να προβλέψουν προς τα που θα κινηθεί η αγορά και αν ειναι bullish ή bearish. Αν ο δείκτης είναι πάνω από το σημείο μηδέν τότε η αγορά είναι bulish και αν είναι από κάτω τότε είναι bearish.

Αν υπάρξει αλλαγή της κατεύθυνσης του δείκτη τότε αυτο σημαίνει ότι αλλάζει η κατεύθυνση της αγοράς, και παίρνει μια καθοδική ή ανοδική πορεία. Φυσικότατα όπως και με όλους τους δείκτες, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 100% σίγουρα προς τα που θα κινηθεί η αγορά.

Σε τελικές γραμμές…

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές και τεχνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με την χρήση του δείκτη αυτού σε συνδυασμο με άλλους τεχνικούς δείκτες. Η χρήση του δείκτη μπορεί να βοηθήσει ένα trader να αποφασίσει πότε να εισέλθει σε μια αγορά και πότε να εξέλθει.